Erel Apartment

Интерьер зураг

Description

Хүүхдийн амьдрах орчинг хамгаас илүү байлга. Аз жаргалтай, өнөр өтгөн нэгэн гэр бүлийн амьдрах орчин интерьерийн зургийг “Гэгээ Студийн” хамт олон урлав.
Гэр бүлд шинэ хүүхэд мэндлэх нь мэдээж баяр хөөр, аз жаргалыг авчирдаг.

Энэ сайхан уур амьсгалыг гэрт бүрдүүлж, амар тайван, цэлгэр саруул орчинг бүрдүүлэх нь зургийн гол даалгавар байлаа.

  • Date

    2020.04.25
  • Client

    Apartment
  • Categories

    Интерьер зураг

© 2024 Gegee Design LLC :: developed by BOLD.Partners