Архитектур төлөвлөлт

Хүний амьдралын тав тухыг эргономик талаас хамгийн зөв зохиомж төлөвлөлтийг бид санал болгоно.

Интерьер дизайн

Брэндийн интерьер зураг төсөл хэрэгжүүлэх, захиалагчийн төсөөллийг бодит мэт дизайны давтагдашгүй сонголт хийц шийдлээр урлана..

Засал гүйцэтгэл

Хийц шийдэл ихтэй интерьер зураг, ажлын зургийг техник технологид суурилуулан заслын ажлыг гүйцэтгэнэ.

Төслүүд

  • Бүгд
  • Интерьер зураг
  • Засал гүйцэтгэл

Шинэ мэдээ

Та интерьер дизайны тухай зөвлөгөө, Архитектур дизайнеруудын ажил бүтээсэн ярилцлага, Интерьер зөвлөгөө подкаст, Хүний нөөцийн ажлын зар гэх мэт компанийн тухайн мэдээ мэдээллийг хүлээн авах боломжтой

© 2024 Gegee Design LLC :: developed by BOLD.Partners